W przeciwieństwie do np. branży retail w sektorze finansowym nie mamy do czynienia z fizycznym produktem, co dość mocno determinuje możliwe zastosowania Digital Signage. Oczywiście takich zastosowań będzie mnóstwo, jednak będą one skupiały się na poprawie wizerunku firmy oraz zaawansowanej obsłudze klienta, co opisać można po prostu jako zarządzanie doświadczeniem klienta (Customer Experience – CX).

Bank building in an attractive and modern business center

Źródło rozbudowanych informacji

Naturalnie banki czy zakłady ubezpieczeń mają do zaoferowania pewne produkty i nośniki Digital Signage są idealnym miejscem do informowania o nich. Nie chodzi nawet tutaj o zwykłą reklamę, ale o bardziej kompleksowe, przekrojowe podejście, w którym podzielimy się z klientem głosem ekspertów czy prognozami. Umożliwi to choćby fakt, że – w przeciwieństwie do typowych reklam – nie ogranicza nas wykupiony czas emisji ani format. Wraz z systemem komunikacji wizualnej zyskujemy pełną paletę możliwości dotarcia do klienta i wyłącznie od nas zależy, w jakim stopniu ją wykorzystamy. Funkcjonalność tego systemu zaczyna się już na zewnątrz danego obiektu, gdzie cyfrowe wyświetlacze mogą stanowić zachętę do wejścia do środka i bliższego poznania oferty.

Digital Signage jako narzędzie CX

Dokładne informowanie klienta wpisuje się w nowoczesną strategię Customer Experience. Powołujemy się tutaj na raport KPMG “[Cyfrowy] klient nasz pan – jak marki na polskim rynku zarządzają doświadczeniami klientów“, który wskazuje, że z Sześciu FilarówTM Customer Experience do najważniejszych należy Personalizacja oraz Wiarygodność. Tymczasem budowanie wiarygodnego wizerunku polega m.in. na niezatajaniu przed klientem żadnych informacji czy na działaniach zgodnych z deklarowaną misją i wartościami. Skąd zaś klient ma czerpać wiedzę o misjach i wartościach przedsiębiorstwa? Może np. ze strony danej firmy, jednak pamiętajmy, że to wymaga od niego jakiegoś wysiłku i zaangażowania, a w przypadku Digital Signage w sektorze finansowym mówimy o subtelnym przekazie w tle, wzmacniającym przekonania klienta gdy ten przebywa w placówce.

Financial commercial on Digital Signage LED screen

Wspieranie działań CSR

Należy w tym miejscu zauważyć, że rola misji i wartości firmy już teraz jest niemała, a będzie tylko rosnąć. Porównanie podobnych do siebie produktów (także finansowych) jeszcze nigdy nie było tak proste, dlatego w momencie podejmowania wyboru równie ważne co cena i właściwości produktu stają się cechy dawniej uznawane za drugo- lub nawet trzeciorzędne. Do takich zaliczymy np. działania firmy z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu). Mając bowiem do wyboru dwa identyczne przedsiębiorstwa, zdecydowanie każdy z nas wybierze takie, które w swojej działalności wspiera lokalną społeczność bądź dba o środowisko naturalne. Co jeśli każda z firm to robi? Otóż konsument musi skądś się o tym dowiedzieć, a w tym pomoże nam właśnie system komunikacji wizualnej.

Man standing in front of big digital touchscreen

Przekaz dostosowany do klienta

Obok Wiarygodności najistotniejszym dla klientów FilaremTM Customer Experience jest Personalizacja, którą opisać można pokrótce jako maksymalne dostosowanie produktu bądź przekazu (!) do profilu klienta. KPMG zgrabnie opisuje to słowami “pokaż, że mnie znasz”. Z Digital Signage – nic trudnego. Wyświetlane treści można skorelować z lokalizacją danego obiektu, aktualnymi trendami na rynku bądź wydarzeniami na świecie. Jeszcze więcej możliwości otwiera się przed tymi, którzy zdecydują się na wykorzystanie rozwiązań z zakresu analizy optycznej – wtedy przekaz można dostosować do płci, szacowanego wieku, a nawet nastroju klienta.

CX idzie w parze z EX

Należy pamiętać, że komunikaty wyświetlane na nośnikach Digital Signage skierować można nie tylko na zewnątrz, czyli do klientów, lecz także do wewnątrz, znaczy do pracowników. Może to być zatem świetne narzędzie do komunikacji korporacyjnej, wchodzimy tu ponadto na grunt Employee Experience (EX), a więc doświadczeń pracowników. Tutaj ponownie chcielibyśmy powołać się na raport KPMG, który w rekomendacjach zauważa: Nie zbudujesz pozytywnych doświadczeń klientów bez prawdziwego zaangażowania Twoich pracowników. Buduj w Twojej organizacji tzw. Employee Experience w taki sam sposób, jak dbasz o pozytywne doświadczenia klientów.

Man watching financial commercial standing while waiting for an elevator

Digital Signage to myślenie o przyszłości

W ramach podsumowania warto pamiętać, że w każdym przypadku nowoczesne, atrakcyjne wizualnie ekrany mają znacznie większą szansę na wybicie się ponad współczesny szum. Firmy decydujące się na Digital Signage robią zatem krok naprzód, gdyż już teraz wybierają skuteczny środek na dotarcie do klienta, poza tym podkreślają w ten sposób swoją innowacyjność. A w przypadku firm z sektora finansowego innowacyjność zawsze będzie w cenie, ponieważ jest ona kojarzona choćby z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, które są bardzo ważne w kontekście instytucji, którym powierzamy nasze pieniądze.